uteveckling utbildning och upplevelse med eftertanke

uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
uteveckling
Glassförbud i Österike och Kroatien
Glassförbud i Österike och Kroatien

Enligt ett myndighetsbeslut inför sommaren har glass förbjudits i både Österrike och Kroatien. Detta på grund av att det går åt så mycket mjölk och därför har man i de båda länderna tagit detta drastiska beslut. Glassministern i Österrike vill dock lugna alla och berättar att man fortfarande ska kunna köpa schpeck och frusen spenat […]

Mindfjällness!
Mindfjällness!

” Medveten närvaro (eng. mindfulness) innebär att vara uppmärksam, på ett särskilt sätt: avsiktligt, i det här ögonblicket, och utan att döma.” Jon Kabat-Zinn I samarbete med Mats Jacobsson, leg psykolog och leg psykoterapeut kommer jag till hösten 2011 att erbjuda en grundkurs i mindfulness i fjällen, eller Mindfjällness kanske man skulle kunna kalla det Mindfulness eller medveten närvaro […]

Uteveckling på export
Uteveckling på export

Idag blev det klart att jag fick uppdraget att ansvara för en lärarfortbildning på Åland i april. ”Implementering av film- och mediepedagogik i den dagliga undervisningen” är den fantasifulla titeln på de två dagarna

Kontakt

Pinge Adamsson
0703-12 55 01
info@uteveckling.se