uteveckling utbildning och upplevelse med eftertanke

Om

Hej!

Jag heter Per-Ingvar ”Pinge” Adamsson och det är jag som driver Uteveckling.

När det gäller utbildning är jag grundskollärare i botten som man brukar säga.

Jag är vidareutbildad i mediepedagogik och i ledarskap och grupputveckling och är även certifierad fjälledare med många års erfarenhet av att leda grupper i fjällen, på isen och på havet.

Ledarskapet utomhus har betytt mycket för mig och för min utveckling som pedagog. Riktiga upplevelser, tillvaratagande av deltagarnas erfarenheter och deltagarnas delaktighet är en förutsättning för lärande. Det har inneburit att jag som pedagog måste våga att dela med mig av ansvar och makt. Jag lär därför inte ut längre, jag underlättar mer gruppens lärande samtidigt som jag lär mig minst lika mycket själv.

Jag arbetar med erfarenhetsbaserat lärande, delaktighet, reflektion och feedback i vad jag än tar mig för, learning by doing …

Det garanterar en mer hållbar utveckling för er som kunder. Jag vill inte bara tända ett tomtebloss …

Kommentarer inaktiverade.

Kontakt

Pinge Adamsson
0703-12 55 01
info@uteveckling.se